Съгласен съм да съхранявам и предам на куриера регистрираната касова бележка при спечелена награда

Съгласен съм първите седем цифри от телефонния ми номер да бъдат публикувани на сайта при спечелена награда

Съгласен съм с политиката на съхранение и обработка на лични данни на Куадрант Бевъриджис АД

Съгласен съм с официалните правила