ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „Спечели с PEPSI. Изживей финала!”

(„ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА“)

I. Организатор и официални правила на ПРОМОЦИЯТА

1. Промоционалната кампания „Спечели с PEPSI. Изживей финала.” /Промоцията/ се организира и провежда от „Куадрант Бевъриджис” АД, ЕИК 831607255, със седалище и адрес на управление: 1151 София, с.Лозен, ул. “Лозен” № 6, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG 831607255, тел: 070010777, официален носител на правата за производство и дистрибуция на продуктите с търговска марка Pepsi, Mirinda, 7UP за България /Организатор/.

2. Официалните правила на Промоцията са публикувани на сайта www.pepsi.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на сайта www.pepsi.bg.

II. Територия

4. Промоцията се провежда на територията на Република България.

III. продължителност на промоцията

5. Промоцията започва в 00:00:00 на (26) март 2018 г. и ще продължи до 23:59:59 на (6) май 2018 г. (Период на Промоцията). За избягване на всяко съмнение, независимо, че преди 00:00:00 на (26) март 2018 г. или след (6) май 2018 г. Промоционални продукти могат да бъдат предлагани в търговските обекти, Организаторът няма задължение да предоставя награди и няма да носи отговорност за непредоставяне на награди за кодове регистрирани преди началото или след края на Промоцията.

6. В случай на опит за регистрация на Уникален код преди началото на Периода на Промоцията, изпратеният Уникален код не се регистрира, но Участникът запазва възможността си да регистрира този код през Периода на Промоцията.

IV. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

7. Участващите продукти и опаковки са Pepsi Cola 500 ml, Pepsi Cola 2 L, Pepsi Cola 2.25 L и Pepsi Cola 2.5L, Pepsi Max 500 ml, Pepsi Max 2 L, Pepsi Max 2.25 L и Pepsi Max 2.5 L в промоционална опаковка (“Промоционални продукти”). Всички участващи Промоционални продукти ще бъдат идентифицирани с промоционални етикети, върху които ще бъде изобразено рекламното послание на промоцията „Спечели с PEPSI. Изживей финала.” и кратка версия на тези правила.

8. Pepsi, Pepsi Cola, Pepsi Light, Pepsi Globe, Mirinda and 7UP са запазени търговски марки на Pepsico. Inc.

V. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА:

9. За да участвате и да имате шанса да спечелите някоя от наградите, трябва да направите следното:

9.1. Открийте уникалния код отпечатан от или по възлагане на Организатора под капачката на който и да е от Промоционалните продукти ("Уникален код");

9.2. Регистрирайте кода на www.pepsi.bg или чрез SMS (кратко съобщение) на кратък номер 1030 в Периода на промоцията (от 00:00:00 на (26) март 2018 г. до 23:59:59 на (6) май 2018 г.) Цената на един SMS на номер 1030 е 0,30 лв. с ДДС за абонати на M-tel и Vivacom и 0,29 лв. с ДДС за абонати на Telenor, срещу която Участниците получават тапет за телефон. Регистрацията на Сайта изисква въвеждане на Уникалния код и валиден мобилен телефонен номер, на който ще бъде изпратен верификационен код, с който да бъде валидирана регистрацията. Регистрацията с SMS изисква въвеждане на Уникалния код чрез посочване в SMS – с един SMS може да бъде регистриран само един Уникален код. Изпращането на Уникален код чрез SMS извън Периода на Промоцията е невалидно и не води до регистрация на Уникалния код за участие в Промоцията.

10. При успешна регистрация на Уникален код , Участникът получава web прозорец-известие при регистрация на код чрез web страницата www.pepsi.bg или SMS известие при регистрация чрез SMS на кратък номер 1030 с потвърждение за успешна регистрация.

11. Регистрирането на всеки Уникален код преди момента на съответното теглене дава възможност за спечелването на една от общо 200 малки награди, които ще се изтеглят в рамките на всеки ден от Периода на промоцията: 5 футболни топки Pepsi, 45 тениски Pepsi, 20 шапки Pepsi, 5 раници Pepsi и 70 ключодържатели-отварачка Pepsi, 55 мултипак опаковки Pepsi (2x2l). Във всеки един ден през Периода на Промоцията ще бъдат извършвани 200 тегления на награди (по едно за всяка малка награда), разпределяни чрез автоматична система (специален софтуер) на случаен принцип. За спечелване на наградата системата уведомява печелившият участник незабавно. Уникалният код, с който е спечелена една награда, не участва в следващите тегления и в разпределението на останалите (малки или големи) награди.

12. Регистрирането на 60 (шестдесет) Уникални кода до съответното теглене на голяма награда дава възможност за спечелването на една от три големи награди – пътуване за UEFA Champions League final 2018 Kyiv (финала на „Шампионска лига на UEFA“ в Киев). Тегленията на трите големи награди ще се извършат на 8 май в присъствието на нотариус. В рамките на тегленето за всяка голяма награда, измежду Участниците изпълнили условието за регистриране на поне 60 (шестдесет) Уникални кода, ще бъдат изтегляни и по трима резервни Участници, с цел заместване на печелившия Участник, ако той се откаже от наградата си или не я предяви в посочения по-долу срок. Заместването от резервните Участници става последователно в хронологичен ред, в случай че печелившият или съответно предходният резервен Участник се откаже или не предяви в срок наградата си. Печелившите на големите награди ще бъдат известени чрез SMS или обаждане от страна на Организатора. В рамките на 24 часа от уведомлението, печелившият участник трябва да потвърди дали ще използва правото си върху наградата (да предяви наградата си). В случай, че печелившият се откаже ще бъде заменен с резервен участник, за който в сила е отново 24 часов срок за потвърждение, че ще ползва наградата (предявяване на наградата). Уникален код, с който е спечелена награда не се взема предвид при определяне на броя Уникални кодове необходими за участие в тегленето за големите награди и не участват в следващите тегления и в разпределението на останалите награди.

13. За да увеличи шанса си да спечели, всеки Участник може да регистрира повече Уникални кодове.

14. Всеки Уникален код може да бъде регистриран само веднъж. Повторното или многократното регистриране на един и същ Уникален код не води до повторно участие в Промоцията.

15. Регистрации на Уникални кодове се считат за невалидни и не участват в разпределението на наградите в следните случаи:

15.1. Ако регистрацията съдържа повече от един Уникален код;

15.2. Ако регистрацията не съдържа Уникалния код;

15.3. Ако регистрацията съдържа Уникален код, който вече е бил регистриран;

15.4. Ако регистрацията съдържа грешен код (списък на всички Уникални кодове се съхранява при Организатора);

15.5. Ако регистрацията е получена преди началото или след изтичане Периода на Промоцията, а именно преди 00:00:00 на (26) март 2018 г. или след 23:59:59 на (6) май 2018 г.

VI. ОПИСАНИЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

16. В Промоцията ще бъдат разпределени следните награди:

  • футболна топка Pepsi – общо 210 бр.,
  • тениска Pepsi – общо 1890 бр. ,
  • шапка Pepsi – общо 840 бр.,
  • ключодържател-отварачка Pepsi – общо 2940 бр.,
  • раница Pepsi – общо 210 бр.,
  • мултипак-опаковки Pepsi (2x2l) – общо 2310 бр.
  • пътуване за UEFA Champions League final 2018 Kyiv (финала на „Шампионска лига на UEFA“ в Киев), което включва пакет за един човек - самолетен билет икономична класа, ваучер за настаняване в хотел (3* или 4*, в двойна стая заедно с един от останалите печеливши) за две нощувки (25.05.2018 и 26.05.2018) и пропуск за самия финал - общо 3 бр.

17. Спечелилите награда се определят по начина описан в чл. 11 и 12.

17.1. В случай, че при съответното теглене в произволно избрания от софтуера момент няма нито едно участие, годно да участва в това теглене, награда не се изтегля. Неспечелените награди остават притежание на Организатора и няма да се разпределят допълнително.

18. Резултатите от тегленето на наградите се публикуват на сайта www.pepsi.bg в деня на тегленето.

19. Участниците, спечелили награди от Промоцията, могат да получат наградите си срещу показване на лична карта и печелившите капачки (Уникалните кодове от които са послужили за регистрация на участие, довело до спечелване на наградата). Ако Участникът не предостави капачките с Уникални кодове, с които е спечелил награда, Организаторът си запазва правото да не предоставя награда, за да се избегнат съмнения за злоупотреби.

20. Печелившите Участници на награди различни от наградите "Пътуване за UEFA Champions League final 2018 Kyiv (финала на „Шампионска лига на UEFA“ в Киев") или т.нар. малки награди ще бъдат уведомени, че са спечелили награда със SMS, в който ще се съдържа телефон, на който следва да се обадят в срок от 5 работни дни след уведомлението за спечелването на награда, за да предявят наградата си и да получат подробни указания за начина, по който могат да я получат. Участниците спечeлили една от наградите пътуване за UEFA Champions League final 2018 Kyiv (финала на „Шампионска лига на UEFA“ в Киев) или т. нар. големи награди ще бъдат уведомени с SMS или с обаждане по телефон, като ще им бъде посочен телефон, на който следва да се обадят в срок от 24 часа след уведомлението за спечелването на награда да предявят наградата си и да получат подробни указания за начина, по който могат да я получат. При предявяване на наградата си те трябва да предоставят на Организатора и следните свои данни: Три имена, адрес за кореспонденция, лични данни, необходими за регистрацията на самолетен билет (номер на лична карта/номер на задграничен паспорт, ЕГН) и телефон за връзка. С печелившите на голяма награда ще се свърже допълнително представител на Организатора, за да бъдат уточнени детайлите за пътуването.

21. Участниците не са ограничени в броя на регистрираните Уникални кодове. Всяка нова регистрация носи допълнителен шанс за спечелване на малка награда и Участниците могат да регистрират нови Уникални кодове, колкото пъти пожелаят. В съответствие с чл. 11 и 12 по-горе, системата автоматично ще изключва регистрации на Уникални кодове, спечелили награда, от тегленето за спечелването на останалите награди.

22. За избягване на всяко съмнение, с цел осигуряване равнопоставеност и справедливост при разпределение на наградите, Участниците трябва да пазят всички промоционални капачки с кодове от които участват в Промоцията и да предадат капачките с печеливш уникален код на съответния представител на Организатора, за да получат наградата си.

23. Всички награди се доставят безплатно на печелившите Участници след проверка за валидност на указания от тях адрес и предоставяне на капачки с кодовете, които са изтеглени като печеливши. Ако печеливш участник не може да бъде открит при посещението на куриера, последният оставя бележка на вратата с телефонен номер и адреса на клона на куриерската служба, в който се намира наградата му, както и срок, в който може да си я потърси там. Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора. На адреса, посочен от печелившия участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица.

24. Всички награди се доставят в срок до 40 (четиридесет) работни дни от предявяването им. Наградите пътуване за UEFA Champions League final 2018 Kyiv (финала на „Шампионска лига на UEFA“) се предоставят за период от два дни, определени от Организатора, включващи деня на UEFA Champions League final 2018 Kyiv ( финала на Шампионска лига на UEFA) през 2018 г., който се определя от UEFA (към настоящия момент датата за провеждането му е определена на 26 май 2018 г.). Не се допуска ползването на наградата в различни дни, на различно място или по какъвто и да било различен начин от този определен от Организатора, независимо от причините за това. Печелившите Участници трябва да предоставят, при поискване, необходимите документи, данни и съдействие за осъществяване на пътуването. За да ползват голямата награда, печелившите Участници следва да притежават валиден задграничен паспорт и туристическа виза за Република Украйна, които следва да осигурят сами. За притежателите на биометричен задграничен паспорт виза не се изисква. За избягване на всякакво съмнение Организаторът не се ангажира да покрива каквито и да е други разходи свързани с пътуването, в т.ч. дневни пари, глоби и други санкции във връзка с извършени от печелившите Участници нарушения, разходи за хранене, развлечения, телефонни разговори, мини бар и др. под., извън посочените изрично в настоящите Официални правила. За награди на стойност над 30 лв., Организаторът поема заплащането на дължимия данък върху доходите на физическите лица, което не освобождава печелившия Участник от задължението му за данъчно деклариране, ако той има такова съгласно закона.

VI. Право на участие

25. Промоцията е отворена за участие на всички пълнолетни физически лица с местоживеене в Република България („Участник”), с изключение на служителите на „Куадрант Бевъриджис” АД, рекламна агенция „Графити ББДО“ АД и всички други рекламни агенции, свързани с Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

VII. Отсъствие на парични алтернативи

26. Не се допуска заменянето на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени.

VIII. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

27. Наградите ще се предоставят на Участници, имащи право да участват в Промоцията, на базата на валидни печеливши промоционални капачки, само ако използваните за регистрация на печелившото участие Уникални кодове са били напечатани от Организатора или по негово възлагане на оригинална капачка от Промоционален продукт. Кодове от капачки от Промоционални продукти, които са променени, копирани, преправени или по друг начин манипулирани, се считат за невалидни, не дават право на участие, спечелване или получаване на награда.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

28. Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не се допуска връщане на закупени продукти с Промоционални продукти и не дължи разпределение на награди.

X. ОТГОВОРНОСТ

29. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела за собственост на капачки от Промоционални продукти. Всички спорове, свързани с правото на собственост върху капачки от Промоционални продукти, не засягат принципа за определяне на печеливша претенция и предоставяне на награда от Организатора на лице, чиято претенция е представена пред Организатора, съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички предявявания на капачки от Промоционални продукти за награди подлежат на проверка от Организатора. Всички предявявания след определения срок, а именно 5 работни дни след уведомлението за спечелване на малка награда, съответно 24 часа след уведомлението за спечелване на голяма награда се считат за невалидни.

30. Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции.

31. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с регистрацията на Участниците и за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта на www.pepsi.bg или на номер 1030.

32. Организаторът не носи отговорност в случай на доставка на наградата на грешен адрес, ако същият е посочен от Участника при регистрацията му или при определянето на начина на получаване на наградата или ако няма кой да получи наградата на адреса, посочен от Участника.

33. Организаторът на Промоцията и търговците на дребно, които продават Промоционалните продукти, не носят отговорност за кодовете, които са нередовни поради грешки при отпечатването им или са повредени при производството и опаковането на продуктите или при разопаковането им от потребителите или са отстранени от трети лица.

34. Организаторът не носи отговорност в случай, че промоционалните продукти бъдат на пазара преди официалния старт на промоцията.

XI. Съдебни спорове

35. При възникване на спор между Организатора и Участниците, той може да бъде решен между двете страни по взаимно съгласие, ако не – от компетентните съдилища на територията на Република България.

XII. ПУБЛИЧНОСТ

36. С участието си в настоящата Промоция Участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка, видео или аудио материал с награждаването им и други лични данни биха могли да станат публично оповестени и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на Организатора, като за това не се дължи заплащане от негова страна.

XIII. ЛИЧНИ ДАННИ

37. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от Участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията Закона за защита на личните данни и единствено по повод и за целите на Промоцията. Предоставянето им е доброволно, но с регистрирането на участието си в Промоцията ще се счита, че Участникът дава изричното си съгласие предоставените от него лични данни и образът му да бъдат използвани за цели, свързани с Промоцията, в т.ч. за предоставянето на наградите. Събраните лични данни могат да бъдат разкрити единствено на държавни органи по въпроси от тяхната компетентност във връзка с Промоцията, както и на куриери или пощенски оператори, във връзка с доставката на наградите, както и на трети лица, предоставящи услуги или стоки във връзка с предоставяното като награда пътуване. Участниците имат право на достъп до и корекция на личните им данни, обработвани от Организатора. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани за цели свързани с тази игра, информиране на участниците за бъдещи активности и игри, организирани от „Куадрант Бевъриджис” АД

XIV. Официални правила

38. Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес www.pepsi.bg за целия период на Промоцията. Допълнителна информация можете да получите на телефон 024191255, 0898150555 на цена според тарифния план на оператора в часовете от 09.00 – 20.00 ч. всеки работен ден от (26) февруари 2018 г. до (31) май 2018 г.

С участието си в Промоцията, Участниците приемат и се ангажират да спазват условията на Официалните правила.